Socialt bedrageri

Kommunen har stort fokus på uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser. Derfor har adressekontrolgruppen i Borgerservice et særligt fokus på, at borgerne kun modtager de ydelser, de er berettiget til.

De offentlige sociale ydelser skal udbetales til de personer, der har det største behov. Hvis man er gift eller samlevende, har man økonomiske fordele ved at bo sammen. Derfor er ydelserne til enlige på nogle områder højere, end de er til gifte/samlevende.

I den forbindelse er det vigtigt for borgerne at vide, hvordan kommunen definerer begreberne enlig og samlevende. Randers Kommune læner sig op ad Ankestyrelsens definition, som kan læses her

Adressekontrol

Du kan kontakte Adressekontrol ved at sende dem en Digital Post.

Kontakt Adressekontrol

Mistanke om socialt bedrageri

Anmeld mistanke om socialt bedrageri her

Husk at uberettigede anmeldelser er til gene for både den anmeldte og myndighederne. Afgiver du bevidst urigtige oplysninger om strafbare forhold, kan det føre til politianmeldelse.

Læs mere om socialt bedrageri, herunder også om hvad der sker, hvis du selv bliver anmeldt for socialt bedrageri.