Betalingskontorets økonomiske rådgivning

Alle borgere i Randers kommune har mulighed for at henvende sig til Betalingskontorets økonomiske rådgivning.

Når du henvender dig vil det på baggrund af dine oplysninger blive vurderet om der er andre rådgivningstilbud der vil passe bedre, og du vil blive henvist til disse. Der er flere forskellige tilbud om økonomisk rådgivning i Randers Kommune tilpasset borgerens situation.

Økonomisk rådgivning på Betalingskontoret har specielt fokus på at få overblik over din økonomiske situation, få iværksat afdragsordninger, få sammenhæng i budgettet. Finde løsninger på din økonomiske situation, herunder rådgivning omkring gældssanering.

Kontakt betalingskontoret