Bank

Du kan betale ved at indsætte beløbet på Randers Kommunes konto i Nordea. Kontonummeret er 2212 5908764988

Ved bankoverførsler skal du på indbetalingen oplyse dit personnummer eller dit SE/CVR-nummer og oplyse hvad du betaler for.