Flytning

Ny borger

Velkommen til Randers Kommune. Vi håber, at du bliver glad for at bo i kommunen og vil benytte nogen af kommunens mange tilbud. Du kan læse om mange af dem her på hjemmesiden.

Flytning

Her kan du læse, hvad du skal huske at gøre, når du flytter - også hvis du flytter til eller fra udlandet.

Skilsmisse

Her kan du læse om de love og regler, der gælder ved skilsmisser, separationer, og når par, der ikke er gift, går fra hinanden. Her er også en links til mere information eller andre hjemmesider, som kan være relevante i forbindelse med skilsmisse.

Folkeregister

Folkeregistrets opgave er at registrere alle hændelser/ændringer, der har relation til borgernes personlige data og at vedligeholde Det centrale Personregister (CPR).

Socialt bedrageri

Kommunen har stort fokus på uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser. Derfor har adressekontrolgruppen i Borgerservice et særligt fokus på, at borgerne kun modtager de ydelser, de er berettiget til.