Flytning

Ny borger

Velkommen til Randers Kommune. Vi håber, at du bliver glad for at bo i kommunen og vil benytte nogen af kommunens mange tilbud. Du kan læse om mange af dem her på hjemmesiden.

Når du skal flytte

Her kan du læse, hvad du skal huske at gøre, når du flytter - også hvis du flytter til eller fra udlandet. Derudover finder ud også information om bl.a. post ved flytning, og hvad du skal gøre, hvis du vil afmelde en person fra din adresse.

Socialt bedrageri

Kommunen har stort fokus på uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser. Derfor har Kontrolenheden i Borgerservice et særligt fokus på, at borgerne kun modtager de ydelser, de er berettigede til.

Skilsmisse

Her kan du læse om de love og regler, der gælder ved skilsmisser, separationer, og når par, der ikke er gift, går fra hinanden. Her er også en links til mere information eller andre hjemmesider, som kan være relevante i forbindelse med skilsmisse.

Folkeregister

Siden 1968 har Danmark haft et register over alle folk, der bor eller har boet i Danmark: Det Centrale Personregister (CPR). Formålet med CPR er at registrere grundlæggende personoplysninger og sikre, at folk er registreret i CPR på den adresse, hvor de faktisk bor eller opholder sig.