Indrejse til Danmark

Du skal udfylde blanketten Anmeldelse af indrejse for at anmelde indrejse til Danmark fra udlandet. Blanketten skal afleveres personligt i Borgerservice.

Hent blanketten "Anmeldelse af indrejse"

Du skal være opmærksom på, at der er forskellige regler, alt efter hvilket land du flytter til Danmark fra.

Husk pas, vielsesattest, fødselsattest og oplysninger om forældremyndighed på børn. Er dokumenterne ikke på dansk, skal de være oversat af en autoriseret oversætter eller være udstedt som en international attest på engelsk.

Indrejse fra et nordisk land

Ved indrejse til Danmark fra et andet nordisk land, skal indrejsen meldes til folkeregisteret i den by, du flytter til. Du skal møde personligt op i Borgerservice, hvor du skal forevise pas eller anden legitimation og oplyse nordisk personnummer.

Ved registrering i Danmark frameldes du automatisk dit nordiske fraflytningsland, da man som nordisk statsborger kun kan stå registreret i ét land.

Ordningen omfatter følgende lande: Sverige, Norge, Finland, Island, Færøerne og Danmark.

Indrejse fra et ikke-nordisk land

- Statsborgere fra et EU-land eller Liechtenstein

Ved tilflytning fra et ikke-nordisk land, skal du møde personligt op i Borgerservice i den by, du flytter til, hvor du skal forevise gyldig opholdstilladelse samt pas eller anden legitimation.

Registrering kan kun ske, hvis du har fast opholdsadresse og opholdet skal vare minimum 3 måneder.

Du kan søge om opholdstilladelse i Statsforvaltningen Midtjylland.

Indrejse fra et ikke-nordisk land

- Øvrige statsborgere

Ved tilflytning fra et ikke-nordisk land, skal du møde personligt op i Borgerservice i den by, du flytter til, hvor du skal forevise gyldig opholdstilladelse samt pas eller anden legitimation.

Registrering kan kun ske, hvis du har fast opholdsadresse og opholdet skal vare minimum 3 måneder.

Du kan søge om opholdstilladelse hos Udlændingeservice.