Meld flytning

Du har pligt til at oplyse din nye adresse i den kommune, du flytter til eller flytter indenfor senest fem dage efter du har skiftet bopæl

Når du skal flytte til eller inden for Randers Kommune, skal det meddeles til Folkeregistret senest 5 dage efter flytningen. Husk at du altid skal melde flytning til den kommune, du flytter til.

Det er lovpligtigt, at du skal anmelde din flytning digitalt.

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens Borgerservice eller på biblioteket

Flyttedato

Du kan tidligst melde flytning 30 dage før flytningen og senest 5 dage efter.  Du kan melde flytning for alle personer på adressen.

Lægeskift

I forbindelse med flytning er skift af læge gratis. Det er nemt at skifte læge samtidig med, at du melder flytning elektronisk til kommunen. Som hovedregel skal du vælge en læge, der bor inden for en afstand af 15 km fra din bopæl.

Du vil modtage et nyt sundhedskort - men kun hvis du har fået sat navn på din postkasse. Læs afsnitte 'Navn på postkassen' herunder.

Læs mere om lægeskift her

Post

Hvis du har meldt flytning her fra hjemmesiden eller du har meldt flytning via borger.dk, behøver du ikke at gøre yderligere, PostNord får automatisk besked. 

Navn på postkassen

Husk at sætte navn på postkassen med det samme, du er flyttet ind på din nye adresse, ellers kan postbuddet ikke aflevere dit nye sundhedskort og du er nødt til at afhente det selv i Borgerservice. I Borgerservice vil kortet blive opbevaret i 2 måneder og derefter sendt til destruktion. Herefter har du kun mulighed for at genbestille sundhedskortet - mod betaling!

Kortet bliver ikke eftersendt, hvis det er sendt retur til afsender, fordi du ikke har navn på postkassen eller postkassen er overfyldt.

Husk også at sætte dine børns navne på postkassen, så deres sundhedskort kan blive afleveret.

Logivært

Når du flytter til en anden persons adresse, kan folkeregistret sende en logiværterklæring. Den, som du skal bo hos (logivært), skal udfylde og returnere logiværterklæringen før flytningen kan gå igennem.

Læs mere om logiværterklæring her

Meld flytning

Før du går i gang med at melde flytning, skal du huske at:

  • Have dit NemID klar
  • Kende datoen for flytningen
  • Finde ud af om du skal skifte læge

Meld flytning til Folkeregistret

 

Fritagelse for digital flytning

Alle borgere, der kan selv, skal selv melde flytning digitalt, men hvis der er særlige omstændigheder, kan man blive fritaget. 

Du kan blive fritaget og melde flytning på denne blanket, hvis du opfylder en af nedenstående fritagelsesgrunde.

  • Du har ikke en fast registreret bopæl eller opholdssted
  • Du har vanskeligheder ved at skaffe et Nem-ID
  • Du har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer dig i at anvende digitale selvbetjeningsløsninger
  • Du bor i et område uden internetforbindelse
  • Du har ikke adgang til computer i eget hjem eller opholdssted