Udrejse fra Danmark

Flytter du fra Danmark, skal du være opmærksom på, at der er forskellige regler, alt efter om du flytter til et nordisk eller et ikke-nordisk land.

Udrejse til et nordisk land

Ved udrejse til et andet nordisk land, skal flytningen anmeldes til kommunen i tilflytningslandet.

Udrejse til et ikke-nordisk land

Rejser du til udlandet i mere end seks måneder, skal du afmeldes i Folkeregistret. Er du udrejst i kortere tid end seks måneder, kan du godt fortsat være registreret med dansk bopæl. Dette kræver dog, at du har fuld rådighed over din danske bolig i hele perioden.

Anmeld udrejse

Det er lovpligtigt, at du skal anmelde udrejse digitalt.

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens Borgerservice eller på biblioteket.

Anmeld udrejse

Ny adresse i udlandet?

Hvis du skifter adresse, mens du opholder dig i udlandet, kan du logge på selvbetjeningsløsningen Anmeld udrejse igen og ændre adressen.

Bevar stemmeretten

Danske statsborgere, der rejser til udlandet i mindre end to år, kan søge om optagelse på Folketingvalglisten og på den måde bevare stemmeretten ved Folketingsvalg i Danmark. Du kan du søge om det, når du anmelder din udrejse. Det hedder at søge om ’optagelse på folketingsvalglisten’.

Flytning i udlandet

Hvis du skifter adresse, mens du opholder dig i udlandet, kan du logge på selvbetjenings-løsningen Anmeld udrejse igen og ændre din adresse.

Læs mere om at flytte til udlandet på borger.dk