Navne- og adressebeskyttelse

Navne- og adressebeskyttelse beskytter dig mod, at dit navn og adresse gives videre til privatpersoner.

Selv om du er beskyttet mod, at dit navn og din adresse videregives til privatpersoner, kan adressen dog altid udleveres til offentlige myndigheder og normalt også private kreditorer, der kan dokumentere en retlig interesse. Derudover kan adressen i nogle tilfælde udleveres til andre private, som har en retlig interesse i at få adressen oplyst. Dette skal ligeledes dokumenteres.

Hvordan ansøger jeg?

Det er lovpligtigt, at du skal søge navne- og adressebeskyttelse digitalt.

Søg om navne- og adressebeskyttelse her

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens Borgerservice eller på biblioteket. Det er gratis at få navne- og adressebeskyttelse.

Husk at navne- og adressebeskyttelse bortfalder efter 1 år, hvis du ikke forinden har fremsat ønske om forlængelse. Flytter du inden for det år din adressebeskyttelse varer, følger den automatisk med til den nye adresse.

Navne- og adressebeskyttelse hos Post Danmark og teleselskab

Samtidig med at du får navne- og adressebeskyttelse i folkeregisteret, anbefales det, at du også får det hos Post Danmark og hos dit teleselskab. Hvis du ikke meddeler din navne- og adressebeskyttelse til dit teleselskab, vil du stadig stå på Krak. Alle Kraks oplysninger om privatpersoner er leveret af telefonselskaberne i Danmark, derfor er det vigtigt, at du husker at meddele teleselskabet, at du har navne- og adressebeskyttelse.

Kan jeg ophæve beskyttelsen?

Ønsker du at ophæve navne- og adressebeskyttelse, inden året er gået, kan du gøre det ved igen at benytte den ovenstående selvbetjeningsløsning og fjerne markeringen ved den beskyttelse, du ikke længere ønsker.

Ansøg om eller afmeld navne- og adressebeskyttelse (hemmelig adresse)

Du skal ansøge digitalt om at få registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunen.

Når anmodningen er gået igennem, vil privatpersoner som udgangspunkt være afskåret fra at få udleveret dit navn og adresse fra CPR. Dit navn og din adresse bliver heller ikke udleveret fra CPR til brug for private vejvisere.

PostNord

Du skal selv give PostNord besked om hemmelig adresse. Dermed frabeder du dig videregivelse af information til andre distributionsselskaber end PostNord. 

Hvor længe gælder navne- og adressebeskyttelsen?

Når du har tilmeldt dig navne- og adressebeskyttelse, gælder beskyttelsen i første omgang for et år.

Hvis du herefter ønsker at få din adressebeskyttelse forlænget, kan du igen søge digitalt via borger.dk. Du skal selv huske at søge.

Forbehold

Offentlige myndigheder kan få adgang til dit navn i CPR.

Private kreditorer, der fx mangler betaling af en faktura, kan normalt også altid bede om at få din adresse udleveret fra CPR ved at henvende sig til kommunen.

Du skal selv gøre dit teleselskab opmærksom på, at du ønsker hemmeligt eller udeladt telefonnummer. Selvom du har navne- og adressebeskyttelse, har teleselskaberne pligt til at videregive telefonnumre, medmindre du gør opmærksom på, at du ikke ønsker det.

Beskyttelsen gælder ikke for indrykning af meddelelser i Statstidende, hvor navn og adresse ifølge loven er påkrævet.

PostNord

Du skal selv give PostNord besked om din adressebeskyttelse.

Tilmeld Robinsonlisten - Markedsføringsbeskyttelse

Hvis du får registreret markedsføringsbeskyttelse i CPR, kan du undgå at få tilsendt reklamemateriale. Beskyttelsen kaldes også Robinsonlisten, og den dækker post, e-mail og telefon.

Markedsføringsbeskyttelsen gælder, indtil du selv meddeler kommunen, at den skal ophæves. Robinsonlisten opdateres hvert kvartal.

Når du er tilmeldt markedsføringsbeskyttelsen, får du heller ikke reklamer fra de virksomheder, som du er kunde hos. Det kunne fx være banker eller realkreditinstitutter. Du kan dog aftale med den enkelte virksomhed, at du fortsat ønsker at modtage henvendelser fra virksomheden.

Læs mere om Robinsonlisten

Lokalvejviser

Når du har registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR, bliver du automatisk også beskyttet mod, at oplysningerne udleveres fra CPR til brug i lokalvejvisere.

Hvis du ikke ønsker at have navne- og adressebeskyttelse i CPR, kan du i stedet få registret, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra CPR til brug i lokalvejviserne.

...

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over en afgørelse, som en kommune har truffet efter CPR-loven, kan dette ske til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Klagen skal ske skriftligt til den kommune, som har truffet afgørelsen, og inden 4 uger fra det tidspunkt, du har fået meddelelse om afgørelsen.