Om folkeregistret

Folkeregistrets opgave er at registrere alle hændelser/ændringer, der har relation til borgernes personlige data og at vedligeholde Det centrale Personregister (CPR).

Folkeregistret ekspederer forespørgsler fra borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder, ligesom det yder bistand til valg og folkeafstemninger.

CPR ajourføres løbende af kommunerne med ændringer af adresseoplysninger. Kommunerne modtager oplysningerne om ændring af adresser fra borgerne selv, men kan også træffe afgørelse om at ændre en adresse uden borgerens samtykke.