Om folkeregistret

Folkeregistrets opgave er at registrere alle hændelser/ændringer, der har relation til borgernes personlige data og at vedligeholde Det centrale Personregister (CPR).

Folkeregistret ekspederer forespørgsler fra borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder, ligesom det yder bistand til valg og folkeafstemninger.