Adresse ikke fundet

Hvorfor kan jeg ikke finde min adresse i den digitale flytteløsning?

Hvis du ikke kan finde gade- eller vejnavnet i rullemenuen, skyldes det, at vejen ikke findes i Randers Kommune. Mener du dette er en fejl, kan du kontakte Mai-Britt Pedersen på Stadsarkitektens Kontor på 8915 1553 eller mbp@randers.dk.

Gade- eller vejnavn findes, men husnr./bogstav gør ikke

Gade eller vejnavn findes, men du får beskeden ”Adressen er ikke fundet”, når du udfylder husnr./bogstav.

Dette kan skyldes, at:

  • du har glemt at udfylde bogstavet. Bogstavet skal udfyldes, hvis boligen er registret med et bogstav i BBR. Forsøg med og uden bogstav, hvis du er i tvivl.
  • adressen er ikke registret til beboelse i BBR.
  • adressen ikke er registreret i BBR. F.eks ved opdeling af et hus i flere lejligheder. Ejeren skal her kontakte byggesagskontoret for at få det rettet.
  • boligen er nybygget og ikke færdigmeldt.
  • der kan ikke flyttes til en ubebygget grund.

Tjek selv oplysningerne her

Mener du, at der er fejl i BBR i Randers Kommune, kan boligejeren kontakte Henrik Jensen på 8915 1565 eller bbr@randers.dk.

Det er ejerens ansvar, at oplysningerne om ejendommen i Bygnings- og Boligregistret (BBR) er korrekte. Det er kommunens opgave at opdatere og vedligeholde BBR. Registret opdateres f.eks. i forbindelse med byggesagsbehandlinger mv.