Indrejse til Danmark

Du skal være opmærksom på, at der er forskellige regler, alt efter hvilket land du flytter til Danmark fra

Du skal benytte selvbetjeningsløsningen 'Anmeldelse af indrejse' herunder for at anmelde indrejse til Danmark fra udlandet.

Når du har indtastet dine oplysninger i denne løsning skal alle personer (inkl. eventuelle børn) møde personligt op i Borgerservice indenfor 5 dage efter du/I opfylder betingelserne for at blive registreret i Danmark.

Anmeldelse af indrejse

Husk pas, vielsesattest, fødselsattest og oplysninger om forældremyndighed på børn. Er dokumenterne ikke på dansk, skal de være oversat af en autoriseret oversætter eller være udstedt som en international attest på engelsk.

Indrejse fra et nordisk land

Ved indrejse til Danmark fra et andet nordisk land, skal indrejsen meldes til folkeregisteret i den kommune, du flytter til. Du skal møde personligt op i Borgerservice, hvor du skal forevise pas eller anden legitimation og oplyse nordisk personnummer.

Ved registrering i Danmark frameldes du automatisk dit nordiske fraflytningsland, da man som nordisk statsborger kun kan stå registreret i ét land.

Ordningen omfatter følgende lande: Sverige, Norge, Finland, Island, Færøerne og Danmark.

Indrejse fra et ikke-nordisk land

Statsborgere fra et EU-land eller Liechtenstein

Ved tilflytning fra et ikke-nordisk land, skal du møde personligt op i Borgerservice i den kommune, du flytter til, hvor du skal forevise gyldig opholdstilladelse og pas eller anden legitimation.

Registrering kan kun ske, hvis du har fast opholdsadresse, og opholdet skal vare minimum tre måneder.

Du kan søge om opholdstilladelse i Statsforvaltningen Midtjylland.

Øvrige statsborgere

Ved tilflytning fra et ikke-nordisk land, skal du møde personligt op i Borgerservice i den kommune, du flytter til, hvor du skal forevise gyldig opholdstilladelse og pas eller anden legitimation.

Registrering kan kun ske, hvis du har fast opholdsadresse, og opholdet skal vare minimum tre måneder.

Du kan søge om opholdstilladelse hos Udlændingeservice.

Hvis jeg flytter til Danmark

Du har ret til at blive bopælsregistreret i CPR, hvis du skal være i Danmark mere end tre måneder og har et sted at bo eller et fast opholdssted. Du skal også have lovligt ophold i Danmark. Det betyder, at alle, der ikke er nordiske statsborgere, skal have en opholdstilladelse for at blive bopælsregistreret i Danmark.

Kommunen kan kræve, at du møder personligt op hos kommunen og anmelder din indrejse. Du skal medbringe din opholdstilladelse og anden relevant dokumentation, når du møder op på kommunen. Du skal anmelde din tilflytning senest fem dage efter, du opfylder betingelserne for at blive registreret som tilflytter i Danmark.

Flytter du til Danmark fra et land inden for Norden, eller er du statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz, har du ret til at opholde dig her i landet i op til seks måneder uden at blive bopælsregisteret i CPR. Du har pligt til at tilmelde dig, hvis du finder ud af, at opholdet kommer til at vare mere end seks måneder.

Alle andre har pligt til at lade sig bopælsregistrere ved ophold på over tre måneder.

Hvis jeg flytter til Danmark fra et EU-land

Flytter du til Danmark fra et EU-land eller et EØS-land, skal du anmelde flytningen til tilflytningskommunen. Du har ret til at blive bopælsregistreret i CPR, hvis du skal være i Danmark mere end tre måneder. Du har pligt til at lade dig registrere, hvis dit ophold varer mere end seks måneder.

Ophold ud over tre eller seks måneder

Hvis du er ikke-nordisk EU-borger og vil opholde dig i Danmark i mere end tre måneder (eller seks måneder som jobsøgende), skal du have et registreringsbevis.

Hvis jeg flytter fra ét nordisk land til et andet

Flytter du fra ét nordisk land til et andet, skal du altid melde det til bopælskommunen/skatteverket i det land, du flytter til. Du skal medbringe legitimation, herunder dokumentation for dit statsborgerskab (pas), dokumentation for dit personnummer fra det nordiske fraflytningsland samt dokumentation for din bopæl – fx din lejekontrakt.

Hvis du flytter fra Danmark til et andet nordisk land, skal du også anmelde dette til din danske fraflytningskommune inden udrejsen.

Hvis jeg flytter til Danmark fra et land, der ligger uden for Norden, EU eller EØS

Flytter du til Danmark fra et land, der ligger uden for Norden, EU eller EØS, skal du anmelde flytningen til tilflytningskommunen, hvis opholdet varer mere end tre måneder. Du skal også have lovligt ophold i Danmark. Det betyder, at alle, der ikke er nordiske statsborgere, skal have en opholdstilladelse for at blive bopælsregistreret i Danmark.

Kommunen kan kræve, at du møder personligt op hos kommunen og anmelder din indrejse. Du skal medbringe din opholdstilladelse, når du møder op på kommunen. Du skal anmelde din tilflytning senest fem dage efter, du opfylder betingelserne for at blive registreret som tilflytter i Danmark.

Notification of change of address to the national registration office

To notify change of address to the national registration office, please use the self service 'Change of Address - when living in Denmark'

For more information about changing of address and housing in Denmark:

Oplys om sygesikringsland

Du skal oplyse om dit sygesikringsland, hvis du er over 18 år og flyttet til Danmark, og du:

  • er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz
  • har boet i et EU/EØS-land eller Schweiz, lige før du kom til Danmark

Du skal oplyse om dit sygesikringsland, selvom du er dansk statsborger, hvis du er flyttet til Danmark fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz.

Du skal give oplysningerne, for at Udbetaling Danmark kan afklare, hvilket land der skal betale, når du bruger det danske sundhedsvæsen. EU-regler betyder, at det i nogle tilfælde er et andet europæisk land end Danmark, der skal betale. Det land kaldes dit sygesikringsland.

Du skal oplyse om dit sygesikringsland, selvom du mangler oplysninger eller dokumentation. Du kan eftersende dokumentationen til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Hvis du vil klage

Du kan klage til Økonomi- og Indenrigsministeriet over kommunens afgørelse om din registrering af bopæl i CPR, hvis du mener, at kommunen har truffet en forkert afgørelse. Klagen skal sendes til kommunen.