Meld flytning

Du har pligt til at oplyse din nye adresse i den kommune, du flytter til eller flytter indenfor senest fem dage efter, du har skiftet bopæl.

Når du skal flytte til eller inden for Randers Kommune, skal det meddeles til Folkeregistret senest fem dage efter flytningen. Husk, at du altid skal melde flytning til den kommune, du flytter til.

Det er lovpligtigt, at du skal anmelde din flytning digitalt.

Du kan tidligst melde flytning 30 dage før flytningen og senest fem dage efter. Du kan melde flytning for alle personer på adressen.

Før du går i gang med at melde flytning, skal du huske at:

 • have dit NemID klar.
 • kende datoen for flytningen.
 • finde ud af om du skal skifte læge.

Meld flytning til Folkeregistret

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens Borgerservice eller på biblioteket.

Lægeskift

I forbindelse med flytning er skift af læge gratis. Det er nemt at skifte læge samtidig med, at du melder flytning elektronisk til kommunen. Som hovedregel skal du vælge en læge, der bor inden for en afstand af 15 km fra din bopæl.

Du vil modtage et nyt sundhedskort - men kun hvis du har fået sat navn på din postkasse. Læs afsnittet 'Navn på postkassen' herunder.

Læs mere om lægeskift her

Post

Hvis du har meldt flytning her fra hjemmesiden, eller du har meldt flytning via borger.dk, behøver du ikke at gøre yderligere - PostNord får automatisk besked. 

Navn på postkassen

Husk at sætte navn på postkassen med det samme, du er flyttet ind på din nye adresse, ellers kan postbuddet ikke aflevere dit nye sundhedskort, og du er nødt til at afhente det selv i Borgerservice. I Borgerservice vil kortet blive opbevaret i to måneder og derefter sendt til destruktion. Herefter har du kun mulighed for at genbestille sundhedskortet mod betaling!

Kortet bliver ikke eftersendt, hvis det er sendt retur til afsender, fordi du ikke har navn på postkassen, eller postkassen er overfyldt.

Husk også at sætte dine børns navne på postkassen, så deres sundhedskort kan blive afleveret.

Logivært

Når du flytter til en anden persons adresse, kan folkeregistret sende en logiværterklæring. Den, som du skal bo hos (logivært), skal udfylde og returnere logiværterklæringen, før flytningen kan gå igennem.

Læs mere om logiværterklæring her 

Fritagelse for digital flytning

Alle borgere, der kan selv, skal selv melde flytning digitalt, men hvis der er særlige omstændigheder, kan man blive fritaget. 

Du kan blive fritaget og melde flytning på denne blanket, hvis du opfylder en af nedenstående fritagelsesgrunde.

 • Du har ikke en fast registreret bopæl eller opholdssted.
 • Du har vanskeligheder ved at skaffe et Nem-ID.
 • Du har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer dig i at anvende digitale selvbetjeningsløsninger.
 • Du bor i et område uden internetforbindelse.
 • Du har ikke adgang til computer i eget hjem eller opholdssted.

Anmeld flytning til folkeregistret

Ifølge loven har du pligt til at oplyse din nye adresse i den kommune, du flytter til – eller indenfor – senest fem dage, efter du har skiftet bopæl.

Du kan dog tidligst melde flytning fire uger, før du skifter adresse. Glemmer du at melde din flytning til i tide, kan du risikere at få en bøde.

Du skal melde din flytning digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Hvad er en c/o-adresse?

Hvis du flytter ind hos en ejer eller lejer, og dit eget navn ikke står på døren, skal du angive ejerens eller lejerens navn i feltet 'Hos (c/o er en forkortelse for det engelske udtryk "Care of")'. Du kan ikke registreres i CPR på en c/o-adresse, hvis du ikke rent faktisk også bor der.

Kommunen kan kræve, at ejeren/lejeren med en logiværterklæring bekræfter, at du bor hos ham eller hende.

Læs ofte stillede spørgsmål om flytning i Randers Kommune

Kommunen kan ændre din adresse i CPR

Kommunen har ret til at ændre dine oplysninger, hvis:

 • det kan bevises, at du ikke bor på den adresse, du er registreret med i CPR
 • eller du nægter at ændre din adresse.

Logiværtserklæring

Når du flytter ind hos en lejer eller ejer, kan kommunen kræve, at lejeren/ejeren bekræfter, at du er flyttet ind på adressen. Det sker ved at udfylde en såkaldt logiværtserklæring.

Du kan udfylde erklæringen via løsningen 'Anmeld flytning til folkeregistret'.

Anmeld flytning til PostNord

Har du allerede meldt flytning til folkeregistret via borger.dk eller din tilflytningskommunes hjemmeside, så behøver du ikke at gøre mere. PostNord modtager automatisk din flytning.

Har du beskyttet eller hemmelig adresse, skal du dog stadig melde flytning via ePosthuset.

Når du har meldt flytning via borger.dk, eftersender PostNord breve, aviser, blade og magasiner til din nye adresse. Dog eftersender PostNord ikke pakker, som returneres til afsender.

Læs mere om dine muligheder på PostNords hjemmeside.

Hvordan får jeg stadig post til døren?

Er du bevægelseshæmmet eller har andre nedsatte funktioner, kan du få posten bragt til din dør. Der gælder ingen særlige regler for folkepensionister på området, men fælles er, at du skal søge kommunen om at få posten bragt til døren.

Læs mere om reglerne her:

Hvor længe bliver min post eftersendt?

Når du har meldt flytning til PostNord, bliver breve, aviser, blade og magasiner automatisk eftersendt til din nye postadresse de følgende seks måneder. Hvis der er behov for det, har du mulighed for at forlænge perioden med yderligere seks måneder. Pakker, adresseløse forsendelser (fx reklamer) og lokale ugeaviser eftersendes ikke til din nye adresse.

Aflæs din el- og vandmåler og meld flytning til leverandør

Når du flytter, skal du udover at give besked til kommunen, sørge for at aflæse din elmåler og anmelde flytning til din el-leverandør. Ifølge retningslinjerne hæfter den enkelte forbruger for elforbruget på fraflytningsadressen, indtil den dato, hvor aftalen er officielt opsagt.

Du skal desuden aflæse måleren i den nye bolig og give el-leverandøren besked om, hvad måleren viser.

På din el-leverandørs hjemmeside kan du læse mere om, hvad du skal gøre, når du flytter.

Hvis det er relevant, skal du også aflæse målere og melde flytning til din varme-, gas- og vandleverandør.

Find oplysninger om alle el-leverandører via Elpristavlen:

Find oplysninger om alle gas-leverandører via Gasprisguiden:

Flytte hjemmefra

Når du flytter hjemmefra, har du pligt til senest fem dage efter flytningen at melde flytning til kommunen.

Du kan sende en flyttemeddelelse til kommunen via selvbetjeningsløsningen 'Anmeld flytning til folkeregistret'. PostNord får automatisk besked.

Hvem får automatisk besked om min adresseændring?

Du kan med "Registerindsigt (CPR)" se, hvilke myndigheder der automatisk får besked om din nye adresse.

Meddel selv adresseændring til dine øvrige kontakter. Fx: Din arbejdsgiver, blodbanken, diverse abonnementer, fritidsaktiviteter, konto- og medlemskort, din tandlæge.

Under 18 år

Er du under 18 år og ønsker at komme væk hjemmefra, skal du kontakte kommunens børne- og ungdomsforvaltning. Børnetelefonen kan hjælpe dig videre. Ring 116 111.

Læs om lægeskift i Randers Kommune

Børn og flytning

Hvis barnet bor hos dig, og du ønsker at ændre barnets bopælsadresse, skal du meddele det til den anden forælder senest seks uger, før flytningen finder sted. Dette gælder både, hvis I har fælles forældremyndighed, eller hvis én af jer har forældremyndigheden alene.

Hvis barnet skal flytte bopæl, skal du anmelde det til borgerservice i kommunen. Inden flytningen af barnet kan træde i kraft, skal kommunen sikre sig, at forældrene er enige, uanset hvem der har forældremyndigheden. Det kaldes parthøring.

Skal jeg skifte læge, når jeg flytter adresse?

Hvis du flytter mere end 15 kilometer væk fra din nuværende læge, skal du som udgangspunkt skifte til en ny læge, der bor inden for kilometergrænsen. I København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør er grænsen 5 km. Du kan frit vælge en læge eller klinik, der har åbent for tilgang af nye patienter.

Du kan dog beholde din nuværende læge, hvis vedkommende har åben for tilgang, og du fraskriver dig at kunne få sygebesøg af lægen.

I særlige tilfælde kan du også beholde din nuværende læge, selv om han eller hun har lukket for tilgang. Men også her gælder det, at du fraskriver dig at kunne få sygebesøg af lægen.

Det er gratis at skifte læge, hvis det sker i forbindelse med flytning af adresse, eller hvis din læge lukker sin praksis.

Du kan læse mere om reglerne for at skifte læge herunder:

Ansøg om enkeltydelser

Du kan søge om økonomisk tilskud til fx medicin eller uforudsete enkeltudgifter. Du kan bl.a. søge:

 • hjælp til uforudsete enkeltudgifter hjælp til medicin og sygebehandling
 • hjælp til flytning

Hvis du vil klage i forbindelse med flytning

Ønsker du at klage over kommunens afgørelse i forbindelse med ændring af din adresse, skal du sende klagen til din bopælskommune. Kommunen vil herefter sende klagen videre til CPR-kontoret under Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvis kommunen fastholder afgørelsen.