Socialt bedrageri

Kommunen har stort fokus på uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser. Derfor har Kontrolenheden i Borgerservice et særligt fokus på, at borgerne kun modtager de ydelser, de er berettigede til.

De offentlige sociale ydelser skal udbetales til de personer, der har det største behov. Hvis man er gift eller samlevende, har man økonomiske fordele ved at bo sammen. Derfor er ydelserne til enlige på nogle områder højere, end de er til gifte/samlevende.

Kontrolenheden

Du kan kontakte Kontrolenheden ved at sende dem Digital Post.

Kontakt Kontrolenheden

Mistanke om socialt bedrageri

Anmeld mistanke om socialt bedrageri her

Husk at uberettigede anmeldelser er til gene for både den anmeldte og myndighederne. Afgiver du bevidst urigtige oplysninger om strafbare forhold, kan det føre til politianmeldelse.

Du har også mulighed for at anmelde mistanke om socialt bedrageri og forblive anonym.

Anmeld mistanke om socialt bedrageri anonymt

Læs mere om socialt bedrageri - og også om, hvad der sker, hvis du selv bliver anmeldt for socialt bedrageri.