Fritagelse

Hvis du trods hjælp og vejledning ikke kan bruge din digitale postkasse, har du mulighed for at søge om fritagelse for digital post.

Fra 1. november 2014, skal alle borgere i Danmark fra 15 år og med et dansk cpr.nr., have en digital postkasse.

Det er gratis at sende og modtage post fra det offentlige.

Hvis man ikke allerede har en digital postkasse, kan man gå på biblioteket eller i sin Borgerservice og få hjælp til at oprette en digital postkasse, ligesom du kan få vejledning i brugen af den digitale postkasse.

Fritagelse

Det er dog vigtigt at understrege, at man ikke fritages for at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger, men kun for at modtage sin post digitalt.

For at opnå fritagelse, skal du opfylde mindst ét af nedenstående kriterier:

  • Du har en kognitiv funktionsnedsættelse (fx hvis du lider af demens, eller er udviklingshæmmet eller har en hjerneskade), som hindrer dig i at anvende Digital Post.
  • Du har en fysisk funktionsnedsættelse (fx blindhed), som hindrer dig i at anvende Digital Post.
  • Du har ikke adgang til computer med internetforbindelse i dit hjem.
  • Du er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst af Danmark.
  • Du har ikke længere fast ophold i Danmark.
  • Du har sproglige barrierer, som gør, at du fx har svært ved at forstå teksterne i Digital Post.
  • Du har vanskeligt ved at få NemID, fx fordi du opholder dig i udlandet og har langt til en dansk repræsentation, som kan udlevere NemID. Eller hvis du ikke har pas eller kørekort og derfor skal møde personligt op for at få NemID, men du samtidig på grund af sygdom er bundet til hjemmet.
  • Du bor i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s.

En fritagelse varer som udgangspunkt to år.

Hvordan bliver jeg fritaget?