Hvordan bliver jeg fritaget?

Fra 1. november 2014, skal alle borgere i Danmark fra 15 år og med et dansk cpr.nr., have en digital postkasse

Man søge om fritagelse for digital post, hvis man opfylder nogle betingelser.

Det er vigtigt at understrege, at man ikke fritages for at bruge digitale selvbetjeningsløsninger, men udelukkende for at modtage digital post. 

Se en oversigt over, hvor og hvordan man bliver fritaget/undtaget for de digitale selvbetjeningsløsninger.

Det er ikke muligt at sende hverken ansøgning om fritagelse for digital post eller fuldmagt til kommunen - det kan kun ske jf. nedenstående.

Man søger om fritagelse ved at møde personligt op i Borgerservice, hvor man skal udfylde ansøgning om fritagelse for digital post og fremvise gyldig ID. Blanketten om fritagelse for digital post, udleveres i Borgerservice.

Hvis man ikke kan møde personligt op i Borgerservice, kan man give en fuldmagt til en pårørende. Fuldmagtsskemaet får man udleveret i Borgerservice eller printer den ved at følge dette link.

Borgeren som ønsker fritagelse, udfylder ansøgningen om fritagelse for digital post og fuldmagten og giver den til en fuldmagtshaver, som skal aflevere fuldmagten personligt i Borgerservice og fremvise gyldigt ID.

Nogle borgere kan dog være fritaget for at møde personligt op i Borgerservice - det kan være borgere som har ophold på Kriminalforsorgens institutioner. I disse tilfælde kan institutionen undtagelsesvis sende ansøgningen om fritagelse til Borgerservice.

Borgere som på grund af varig svækkelse eller lignende og som ikke kan afgive fuldmagt, kan også undtages for personligt fremmøde - det kan være borgere på hospice, plejecentre eller hospitaler, som ingen pårørende har.
I disse tilfælde kontaktes Borgerservice, Merete Timm eller Rikke Drejer.

En fritagelse for digital post gives som udgangspunkt for 2 år.