Duplikatkørekort

Er dit kørekort slidt, har du skiftet navn eller mistet dit kørekort? Så kan du få lavet et duplikatkørekort.

Du kan få udstedt duplikatkørekort, hvis:

 • Du mister dit kørekort
 • Dit kørekort er meget slidt
 • Du har din sædvanlige bopæl i Danmark
 • Du mister dit kørekort, som er udstedt i et af de andre lande i EU eller EØS (Island, Liechtenstein og Norge). Der skal dog medbringes en bekræftelse fra det land, du har fået det udstedt fra
 • Du skifter navn. Der er dog ikke krav herom
 • Du ønsker et kørekort af kreditkorttypen

Du skal henvende dig personligt i Borgerservice og medbringe:

 • Et gyldigt pasfoto i papir
 • Dit kørekort, hvis det er af kreditkorttypen, eller et gyldigt pas

Prisen er 280 kr., som kan betales kontant, med Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, JCB eller med American Express.

Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller et gyldigt pas, skal du medbringe din originale dåbs- eller fødselsattest.

Du skal være opmærksom på, at alle kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, vil få en gyldighedsperiode på højest 15 år afhængig af kørekortets kategori(er), din alder og dit helbred. Det gælder således også dit duplikatkørekort.

Jeg har mistet mit kørekort - sådan ansøger jeg om et nyt

Hvis du mister dit kørekort eller hvis dit kørekort er slidt, knækket eller ødelagt, skal du møde personligt op i borgerservice for at ansøge om at få udstedt et duplikatkørekort. Duplikatkørekort er en kopi af det kørekort,  du har mistet. Duplikatkørekortet er derfor dit nye kørekort.  

Du kan ansøge om indgive en ansøgning om duplikatkørekort ved enhver kommune i Danmark.

Det koster 280 kr. at få udstedt et duplikatkørekort (nyt kørekort)  (2018).

 • Du kan få udstedt et duplikatkørekort, hvis:
 • Hvis du mister dit kørekort
 • Hvis dit kørekort er meget slidt, knækket eller ødelagt
 • Hvis du skifter navn
 • Hvis du ønsker et kørekort af kreditkorttypen
 • Hvis du har sædvanlig bopæl i Danmark og mister dit kørekort som er udstedt i et af de andre EU- eller EØS-lande

Du skal være opmærksom på, at alle kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, er gyldige i højest 15 år afhængig af dit kørekorts kategori(er), alder og dit helbred.

Midlertidigt kørekort

Mens du venter på, at du får et duplikatkørekort (kopi af det mistede kørekort, og som erstatter dit gamle, varige kørekort), kan du ansøge om at få et midlertidigt kørekort ved kommunen. Det midlertidige kørekort udstedes med det samme.

Begrænsninger ved et midlertidigt kørekort

Et midlertidigt kørekort er gratis og gælder kun i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Det midlertidige kørekort gælder kun i en begrænset periode og kun frem til, du får dit nye kørekort - duplikatkørekortet.

Midlertidigt erstatningskørekort til kørsel i udlandet

Hvis du skal køre i udlandet, bortset fra Norge, Sverige, Finland og Island, og ikke kan nå at få udstedt et nyt kørekort, kan du få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort.

Du kan søge om at få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort hvis:

 • dit duplikatkørekort (dit nye kørekort) ikke kan nå at blive udstedt, inden du skal bruge det
 • du skal køre bil i udlandet – bortset fra Finland, Island, Norge og Sverige.  

Det koster 170 kr. (2018) at få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort, og du må forvente en ekspeditionstid på omkring 14 dage.

Hvor skal jeg henvende mig for nyt kørekort og midlertidigt kørekort?

Du skal henvende dig i kommunens borgerservice for at ansøge om udstedelse af et duplikatkørekort (nyt kørekort) eller midlertidigt kørekort. Du kan ansøge ved enhver kommune i Danmark.

Hvis du har mistet kørekortet, skal du underskrive en erklæring under strafansvar. Du underskriver erklæringen på kommunen. Finder du dit kørekort igen efter at have fået et duplikatkørekort (nyt kørekort), skal diet oprindelige kørekort afleveres til kommunen.

Når du møder op i borgerservice, skal du medbringe:

 • et fotografi
 • gyldig legitimation, eksempelvis gyldigt pas
 • opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger

Krav til foto i kørekortet

Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

 • fotografiet skal være uden skader
 • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
 • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
 • hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
 • ansigtet skal være jævnt belyst
 • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
 • munden skal være lukket
 • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
 • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over en afgørelse, skal du sende din klage til den kommune, som har truffet afgørelsen. Kommunen videresender så klagen til Færdselsstyrelsen sammen med sagen. Klagefristen er fire uger fra den dag, kommunens afgørelse er meddelt.