Fornyelse af kørekort pga. alder eller sygdom

Fra den 1. marts 2015 gælder nye regler om obligatorisk fornyelse af kørekort. Reglerne gælder for personer der er fyldt 70 år efter 1. marts 2015.

Vær opmærksom på, at der kan være en lang sagsbehandlingstid 3-4 måneder på de kørekort sager, der skal sendes til embedslæge/politi

Personer, der fornyer kørekort til gruppe 1 kategorierne (almindelig bil, motorcykel, mv.) i forbindelse med udløb af gyldighedstiden, kan få udstedt kørekort med en gyldighedsperiode på 15 år, dog højest til indehaverens fyldte 75. år, uden at indlevere lægeattest. Dog skal personer, der tidligere har fået fastsat en kortere gyldighedstid, fortsat indlevere en lægeattest ved ansøgning om fornyelse af kørekort.

Hvis du vil have en længere gyldighedstid end til det fyldte 75. år kan du fra det fyldte 73. år ansøge om fornyelse mod indlevering af lægeattest. Gyldighedstiden vil afhænge af din alder på udstedelsestidspunktet:
• Fyldt 73 år, men ikke 74 år: 3 år
• Fyldt 74 år, men ikke 80 år: 2 år
• Fyldt 80 år: 1 år.

Ændringen om forhøjelse af den obligatoriske fornyelse gælder ikke for gruppe 2 kategorierne (lille lastbil, lastbil, lille bus, bus mv.) og erhvervsmæssig personbefordring samt fornyelse af kørelærergodkendelse.

Sådan fornyer du dit kørekort

Når du skal have fornyet dit kørekort på grund af alder eller sygdom, skal du gøre følgende:

 • Gå til din egen læge og få udstedt en lægeattest
 • HUSK: Medbring et fotografi (et gyldigt pasfoto i papir) til egen læge
 • Mød op i Borgerservice med lægeattesten
 • Medbring dit gamle kørekort eller et gyldigt pas. 
 • Prisen er 50,00 kr. hvis man skal have kørekortet fornyet på grund  af sygdom og er fyldt 70 år.

 • Prisen er 120 kr. hvis man ikke er fyldt 75 år.

 • Prisen er 50 kr. hvis man er fyldt 75 år.

Har du ikke et gyldigt pas eller et kørekort, skal du medbringe din dåbsattest samt billedlegitimation.

Ansøg om eller forny dit kørekort

Ønsker du at få udstedt et nyt kørekort - hvis du fx har skiftet navn, eller dit kort er slidt - koster det 280 kr. (2017).

Du skal henvende dig i kommunens borgerservice og samtidig medbringe:

 • et vellignende foto
 • dit gamle kørekort
 • identifikation

Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs- navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation.

Fornyelse af:
 • andre kørekort end de nedenfor nævnte: 130 kr. (2017)
 • kørekort for ansøgere, der er fyldt 75 år: 50 kr. (2017)
 • kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold, for ansøgere under 75 år: 0 kr. (2017)
 • kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængs-køretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år: 170 kr. (2017)
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring: 280 kr. (2017)
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, hvis kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset: 120 kr. (2017)
 • kørekort med kørelærergodkendelse: 280 kr. (2017)

Du kan se priserne på alle typer kørekort på politiets hjemmeside:

Borgerservice i Randers Kommune

Borgerservice
Odinsgade 14
8900 Randers C

Krav til foto i kørekortet

Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

 • fotografiet skal være uden skader
 • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
 • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
 • hovedbeklædning må kun bæres, hvis ansøger anmoder om det af religiøse grunde. Hvis der gives tilladelse, skal pandeparti, kindben og hage være tydelige og synlige
 • ansigtet skal være jævnt belyst
 • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
 • munden skal være lukket
 • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
 • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

Hvor længe er mit kørekort gyldigt?

Gyldighedstid for kørekort i kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E samt til traktor/motorredskab

Kørekort, som udstedes fra 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

15 år, dog højst til du er fyldt 75 år:

 • AM (lille og stor knallert)
 • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
 • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
 • kørekort til traktor/motorredskab.

Kørekort kan - bl.a. som følge af helbredsmæssige grunde - udstedes med kortere gyldighed end nævnt ovenfor.

Udløb af gyldighedstid ved 70 års fødselsdag

Hvis du har kørekort til almindelig bil, der er gyldigt til din 70 års fødselsdag, skal du ansøge om fornyelse af dit kørekort tidligst tre måneder før dit kørekort udløber.

Lægeattest skal ikke vedlægges

Du skal ikke vedlægge lægeattest, når du skal forny kørekort til kategorierne AM, A1, A, A, B og B/E samt til traktor/motorredskab

Lægeattest skal vedlægges

Du skal vedlægge en lægeattest, hvis du skal forny et kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E, samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

Gyldighedstiden på det nye kørekort vil som udgangspunkt herefter blive fastsat til det fyldte 75. år.

Gyldighedstid for personer over 75 år

Hvis du vil have at kørekorte skal gælde til efter du er fyldt 75 år, kan du fra du er fyldt 73 år ansøge om fornyelse mod indlevering af lægeattest.

Gyldighedstiden vil afhænge af din alder på tidspunktet for udstedelsen:

 • fyldt 73 år, men ikke 74 år: Tre år
 • fyldt 74 år, men ikke 80 år: To år
 • fyldt 80 år: Et år.

Kørekort kan - bl.a. som følge af helbredsmæssige grunde - udstedes med kortere gyldighed end nævnt ovenfor.

Kørekort udstedt før 19. januar 2013

Kørekort af EF- eller EU-modellen, der er udstedt før den 19. januar 2013, er fortsat gyldige og bevarer indtil videre den gyldighedsperiode, som er anført på kortet. Alle kørekort skal dog senest 18. januar 2033 være ombyttet til den nye EU-kørekortmodel, som til forveksling ligner et kreditkort.

Gyldighedstid for kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring

Kørekort, som udstedes fra 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

5 år:

 • C1 og C (lille og stor lastbil)
 • D1 og D (lille og stor bus)
 • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.
Gyldighedstid for personer over 70 år

Gyldighedstiden vil afhænge af din alder på tidspunktet for udstedelsen:

 • fyldt 70 år, men ikke 71: Fire år
 • fyldt 71 år, men ikke 72 år: Tre år
 • fyldt 72 år, men ikke 80 år: To år
 • fyldt 80 år: Et år

Kørekort kan - bl.a. som følge af helbredsmæssige grunde - udstedes med kortere gyldighed end nævnt ovenfor.

Hvis det er mere end tre år siden, dit kørekort udløb, skal du normalt aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve), inden du kan få udstedt et nyt kørekort.

Mistet eller beskadiget kørekort

Hvis du har mistet eller beskadiget dit kørekort, skal du henvende dig til kommunens borgerservice, som kan hjælpe dig med få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort eller et duplikatkørekort, som erstatter dit mistede eller beskadigede kørekort.

Læs mere om erstatningskørekort og duplikatkørekort her:

Navneændring

Hvis du ændrer navn, er det ikke lovpligtigt at du skal ansøge om nyt kørekort, men du kan godt ansøge om et duplikatkørekort med det nye navn.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort, skal du sende din klage til den kommune eller politikredsen, som har truffet afgørelsen. Kommunen eller politikredsen videresender så klagen til Færdselsstyrelsen sammen med sagen. Klagefristen er fire uger fra den dag, kommunens eller politikredsens afgørelse er meddelt.

Huskeliste

Fornyelse af kørekort når du er fyldt 75 år koster 50 kr.(2016). Du skal henvende dig på kommunens kørekortkontor og medbringe:

 • en lægeattest, som er udstedt af din egen læge. Attesten må ikke være over tre måneder gammel
 • et foto, som din egen læge har underskrevet og påført dit cpr-nummer på bagsiden. Fotoet skal overholde kravene til fotos til kørekort.