Navneændring

Hvis du har fast bopæl i Danmark, har du mulighed for at søge om navneændring

Her kan du søge om navneændring med NemID. Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor. Hvis du er født i Sønderjylland, behandles den i din sønderjyske fødekommune.

Find dit sogn herunder:

Ansøg on navneændring her