Skattemappen

Skattemappen er dit digitale overblik over alle dine dokumenter og personlige skatteoplysninger, herunder oplysninger som din arbejdsgiver, bank, fagforening osv. har indberettet til SKAT - om dig.

I skattemappen har du alle dine forskellige skattedokumenter og skatteoplysninger samlet. Du kan se dine årsopgørelser og forskudsopgørelser. Og under Personlige skatteoplysninger kan du se alle de oplysninger, som SKAT har fået fra bl.a. arbejdsgivere, banker og fagforeninger.

Skattemappen indeholder dine årsopgørelser fra og med 2003.

Du finder din skattemappe i TastSelv.