Nødvendige dokumenter

Det kan være nødvendigt at vedlægge nødvendige dokumenter til ægteskabserklæringen.

Er du dansk statsborger

Er du født før 1960 eller født i Sønderjylland, skal du vedlægge din dåbs- eller navneattest eller dit navnebevis. 

Hvis du er født efter 1960 skal du ikke vedlægge nogen dokumentation. 
Hvis du er udlænding og har fået dansk statsborgerskab, skal du vedlægge dit danske pas eller indfødsretsbevis. Er du/I født eller døbt i udlandet, skal du/I vedlægge pas.

Hvis du er skilt eller er enke/enkemand

Skilsmisser bliver registreret i CPR, derfor behøver du/I ikke at vedlægge en skilsmissebevilling. Du/I skal dog være opmærksom på, at skilsmisser normalt først registreres i CPR otte uger efter domsafsigelsen på grund af ankefrist.

Hvis din tidligere ægtefælle er død, skal du vedlægge en skifteretsattest med oplysning om, at fællesboet er skiftet. På ægteskabserklæringen kan du/I se, hvilken dokumentation, der eventuelt også skal bruges. 

Udenlandsk statsborger

Er du udenlandsk statsborger, skal borgerservice have dokumentation for, at du opholder dig lovligt i Danmark. 

Kommer du fra et EU eller EØS-land, kan du opholde dig i Danmark i tre måneder, og hvis du vil giftes eller registreres, mens du er i Danmark, skal Borgerservice se dit pas med indrejsestempel. Hvis du opholder dig i Danmark i mere end tre måneder, gælder der særlige regler. Du kan kontakte Borgerservice for at få nærmere information. 

Hvis du kommer fra et land udenfor EU og EØS, skal vi se et pas med et visum til et Schengen-land samt med indrejsestempel.

Derudover skal vi have en civilstandsattest fra alle de lande, du har haft bopæl i. Den må ikke være mere end tre måneder gammel.  

Har du tidligere været gift i udlandet, skal vi se de originale papirer for, at det tidligere ægteskab er opløst, hvad enten det er ved skilsmisse eller dødsfald. Papirerne skal være oversat og legaliseret.

Se Europakort

Legalisering af dokumenter

Mange udenlandske dokumenter skal legaliseres og derefter oversættes til dansk eller engelsk.

Det er forskelligt fra land til land, om der kræves legalisering eller en apostillepåtegning

Du kan kontakte det pågældende lands ambassade og forhøre dig om, hvilke krav der stilles.

En legalisering er en bekræftelse på, at underskriften på dokumentet er ægte. At den som har underskrevet dokumentet, er berettiget til det.

En legalisering er ikke en bekræftelse på dokumentets indhold.

For at et dokument eller en påtegning på et dokument er legaliseret, skal det indeholde en 3-ledet kæde af underskrifter:

  • Fagministerium (typisk det ministerium, der har udstedt dokumentet
  • Herefter underskrift af det pågældende lands Udenrigsministerium
  • Sidste led er den danske repræsentation i det pågældende land. (link til Udenrigsministeriets hjemmeside over ambassader)
  • Det skal altid være original dokumentet eller en bekræftet kopi

Apostillepåtegning af dokumenter

  • Hvis et land er tiltrådt  Apostille-konventionen, kan man nøjes med en apostillepåtegning.
  • Apostillepåtegning fås oftest i det pågældende lands ambassade eller konsulat

Danske ambassader i udlandet

Du kan finde adresser på danske ambassader i udlandet på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Når en dansker gifter sig med en udlænding, der ikke bor i Danmark, skal vi orientere om familiesammenføring. Dette gøres ved at underskrive en §11b erklæring.