I udlandet

Om vielse i udlandet

Hvis I ønsker at blive viet i udlandet, skal I kontakte vielsesmyndigheden i det land, hvor I ønsker at indgå ægteskab. Her kan de fortælle jer, hvilke dokumenter I skal medbringe og om de skal legaliseres.

Nyt navn

Hvis du bor i udlandet og er dansk statsborger, skal du ændre navn i bopælslandet.