Nødvendige dokumenter

Det kan være nødvendigt at vedlægge dokumenter til ægteskabserklæringen

Er du dansk statsborger

Hvor skal I søge?

I skal søge om vielse hos kommunen, hvis du og din partner begge opfylder et af nedenstående kriterier:

  • Er dansk statsborger

  • Er statsborger i et andet nordisk land

  • Har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark

  • Har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen

Ellers skal I søge hos Statsforvaltningen. Det gælder, hvis enten du eller din partner ikke er dansk statsborger, nordisk statsborger eller har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

Er du født før 1960 eller født i Sønderjylland, skal du vedlægge din dåbs- eller navneattest eller dit navnebevis. 

Hvis du er født efter 1960 skal du ikke vedlægge nogen dokumentation. 

Hvis du er skilt eller er enke/enkemand

Skilsmisser bliver registreret i CPR, derfor behøver du/I ikke at vedlægge en skilsmissebevilling. Du/I skal dog være opmærksom på, at skilsmisser normalt først registreres i CPR otte uger efter domsafsigelsen på grund af ankefrist.

Hvis din tidligere ægtefælle er død, skal du vedlægge en skifteretsattest med oplysning om, at fællesboet er skiftet. På ægteskabserklæringen kan du/I se, hvilken dokumentation, der eventuelt også skal bruges. 

Udenlandsk statsborger

Der er en ændring i ægteskabsloven og udlændingeloven per 1. januar 2019.

Læs mere herunder og på Statsforvaltningens hjemmeside:

Ægteskab for udenlandske par i Danmark

Lovændringen betyder blandt andet, at sagsbehandlingen af ansøgninger fra par, hvoraf en eller begge er udenlandske statsborgere, fremover foretages af en ny statslig enhed. Det gælder par, hvor:

  • Den ene eller begge parter ikke er dansk eller nordisk statsborger
  • Den ene eller begge parter ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • Den ene eller begge parter ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne

Statsforvaltningen yder råd og vejledning med at udfylde blanketter - ring på telefon: 7256 7000.

Kommunerne vil fortsat varetage selve ceremonien herunder aftale om specifikt vielsestidspunkt.