Vielse udenfor kommunen

Folketinget har vedtaget en ændring af ægteskabsloven, som gør det muligt for kommunerne at foretage vielser uden for kommunen. Dette kan f.eks. være på en fjord/havet eller i en anden kommune.

Dog må borgmesteren og den øvrige borgerlige vielsesmyndighed i kommunen kun foretage en vielse i en anden kommune, hvis den anden kommune godkender det.

Borgerne får ikke med denne lovændring ret til at kræve, at vielsen skal foretages et andet sted end på rådhuset. Det er fortsat borgmesteren, der beslutter, om vielsen kan foretages et andet sted.

De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2014.